Tore Flatlandsmo Berglen

Seniorforsker
Image of Tore Flatlandsmo Berglen
Telefon: 63 89 81 62
Mobil: N/A
Epost: tfb@nilu.no
Hjemmeside N/A

Avdeling:

53 publikasjoner (Publisert som ansatt på NILU t.o.m. 2017. For publiseringer fra 2018- se Cristin (Current Research Information SysTem In Norway)
4 prosjekter

Tore Flatlandsmo Berglen har vært ansatt på NILU siden januar 2008. Tidligere har han studert og arbeidet i atmosfærekjemigruppen til Ivar Isaksen ved Institutt for geofag, Universitet i Oslo. Han tok hovedfag i 1998 på en oppgave om metan (CH4) og PhD-graden i 2006 på en oppgave om svovel og global svovelmodellering.

På NILU arbeider Tore Flatlandsmo Berglen i INBY-gruppen med fokus på lokal forurensning. Han arbeider med ulike prosjekter på oppdrag fra statlige institusjoner og private selskaper. Et viktig prosjekt er overvåkingsprogrammet i grenseområdene mot Russland hvor NILU har ansvaret for stasjonene på Svanvik og i Karpdalen på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Miljøverndepartementet. Her måles bl.a. SO2, tungmetaller og meteorologi. Smelteverkene i Nikel og Zapoljarnij slipper ut store mengder miljøgifter som driver inn over Norge ved østlig og sørlig vind og det er viktig å overvåke og kvantifisere disse stoffene.

Av andre måleprogrammer kan nevnes Slagen raffineri ved Tønsberg på oppdrag for Esso Norge, Kollsnes Prosessanlegg i Øygarden på oppdrag fra Statoil og Mongstad raffineri på oppdrag for Statoil.

I tillegg er Tore Flatlandsmo Berglen timelærer ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo på kurset GEF2210 "Regionale og globale luftforurensninger".