Erik Andresen

Senioringeniør/Seksjonsleder
Image of Erik Andresen
Telefon: 63 89 82 43
Mobil: N/A
Epost: ean@nilu.no
Hjemmeside N/A

Avdeling:

13 publikasjoner (Publisert som ansatt på NILU t.o.m. 2017. For publiseringer fra 2018- se Cristin (Current Research Information SysTem In Norway)
Har vært ansatt på kjemisk analyse, uorganisk avd. siden 1989. Arbeidsområde er hovedsaklig analyser av nedbør- og luftprøver fra inn og utland med ionekromatografi. Det analyseres både på anioner og kationer. Det jobbes også med metodeutvikling av organiske syrer i luft (Acetat og Formiat). Jobben består også av veiing av filtere som er eksponert i luft, der man er bestemmer menge støv.