Hamidreza Ardeshiri

PostDoc
Image of Hamidreza Ardeshiri
Telefon: 63 89 80 11
Mobil: N/A
Epost: ha@nilu.no
Hjemmeside N/A

Avdeling:

1 publikasjoner (Publisert som ansatt på NILU t.o.m. 2017. For publiseringer fra 2018- se Cristin (Current Research Information SysTem In Norway)