Aerosoler og partikler

Atmosfæriske partikler har stor betydning for både klima og lokal luftkvalitet. Manglende forståelse av partiklers påvirkning på atmosfæren er en stor kilde til usikkerhet i vår forståelse av klimaendringene. Partikler kan både virke avkjølende og oppvarmende. Dette er avhengig av partiklenes kjemiske sammensetning og optiske egenskaper. Partikler er en såkalt kortlivet klimadriver.  

FaktaAtmosfæriske aerosoler er en suspensjon av flytende partikler, faste partikler, eller en blanding av dette. 

Den kjemiske sammensetningen varierer veldig og partiklene varierer også veldig i størrelse. Den store variasjonen skyldes at det er enormt mange kilder og ulike dannelsesmekanismer til partikler i atmosfæren.

Partikler blir sluppet direkte ut i atmosfæren (primære partikler) eller de dannes fra forløpergasser (sekundære partikler) som SO2, VOC-er.  Partikler dannes også fra fordamping av skydråper.

Sentrale aktiviteter på NILU knyttet til økt forståelse av partiklers effekt på klima tar utgangspunkt i målinger og karakterisering av ulike partikler, transport, omsetning og endring av partikler i atmosfæren.
 
Aktiviteten inkluderer

  • Kjemisk karakterisering: uorganisk komponenter, elementært carbon (EC), organisk karbon (OC) og organiske komponenter, sot (såkalt black carbon, BC)
  • Optiske egenskaper: måling av sprednings -og absorpsjonsegenskaper for partikler, såkalt aerosol optisk tykkelse (AOD), profilmålinger som viser fordeling av partikler i høyden og deres egenskaper.
  • Fysisk karakterisering: måling av partikkelmasse, antall, størrelsesfordeling
  • Transport, spredning og fordeling i atmosfæren ved bruk av modeller, særlig FLEXPART og EMEP
  • Kildeanalyse ved bruk av modeller (f.eks. FLEXPART, EMEP Unified) og kildespesifikke komponenter som levoglucosan
  • Strålingsberegninger for å se på partiklers effekt på strålingsbalanse

NILU har særlig stor måleaktivitet på Zeppelin og Birkenes. Aerosole profiler måles på Andøya. Nesten alle partikkeldata er tilgjengelig fra http://ebas.nilu.no

Les mer om: Kilder til atmosfæriske partikler

Velkommen til EBAS

Databasen EBAS inneholder observasjonsdata som beskriver atmosfærens kjemiske sammensetning samt partiklers fysiske og optiske egenskaper