UV

NILU måler UV på tre steder i Norge: Blindern, Andøya og Ny-Ålesund. Det er også her vi har ozonmålinger. Hensikten er blant annet å se på variasjon i UV med ozonendringer, men det er også andre faktorer som er viktig for UV-nivået på bakken.

Et tykt skydekke kan dempe UV-strålingen med opptil 50%. I delvis skyet vær kan refleksjon fra skyer gi et UV-nivå som er høyere enn klarværsnivået. Også partikler i atmosfæren er viktig for hvor mye stråling som når bakken. Er det mye partikler og forurensninger kan UV-nivået dempes med ca 20%.

NILUs aktivitet innen UV er særlig rettet mot helseeffekter av UV, men også partiklers effekt på UV.  

Alle kan sjekke UV-varsel for sitt hjemsted på sidene uv.nilu.no for å få riktige solråd. Husk at ren nysnø reflekterer opptil 90% av UV-strålene. Eldre snø reflekterer mindre. Det betyr at ved klarvær i påsken, nysne og ved sen påske kan påskesola bli like sterk som midt på sommeren ved havet.
 

UV-stråling

UV står for ultrafiolett stråling, Sola sender ut flere typer stråling, Synlig lys er den delen av strålingen vi ser. UV-stråling ser vi ikke. UV-stråling deles inn i tre hovedtyper etter bølgelengde:
  • UV-A har bølgelengde på 315-400nm (1 nanometer, nm, er en millondels millimeter), blir ikke hindret av ozonlaget, og betraktes som mindre skadelig enn UV-B.
  • UV-B, med bølgelengde 280-315 nm, vil normalt i stor grad tas opp (absorberes)av ozonlaget. Med et gradvis tynnere ozonlag, vil stadig mer av UV-strålingen som når jordoverflaten komme i form av UV-B. Et tynnere ozonlag, vil føre til økt skade på planter og dyr. Graden av UV-B-skader avhenger av hvor store mengder atmosfærisk ozon som kan fungere som et filter, solens vinkel på himmelen og skydekket, som også skjermer jorda for en del av den ultrafiolette strålingen.
  • UV-C, med bølgelengde 200-280 nm, er dødelig. Heldigvis blir UV-C fullstendig absorbert av stratosfærisk ozon og oksygen. Selv med en sterk ozon-uttynning, vil UV-C ikke trenge igjennom atmosfæren.

Velkommen til EBAS

Databasen EBAS inneholder observasjonsdata som beskriver atmosfærens kjemiske sammensetning samt partiklers fysiske og optiske egenskaper