Ozonlag og UV

Utslipp av ozonreduserende stoffer har svekket ozonlaget de siste 30 årene. NILU overvåker ozonlagets utvikling i atmosfæren på Blindern i Oslo og på Andøya utenfor Tromsø. I tillegg måles ozon over Ny-Ålesund om våren og høsten for å se på arktisk ozontap.

"Perlemorsskyer" (Polare stratosfæriske skyer (PSC)) over Kjeller og Oslo. Foto: NILU

Ozonlaget er i stratosfæren og strekker seg fra ca 15 til 35 km, litt avhengig av breddegraden. Nesten 90 % av all ozon i atmosfæren finnes her. De siste 10 % av ozonet finnes i troposfæren.

Ozon i stratosfæren er en forutsetning for livet på jorda. Ozon absorberer alt lys med bølgelengde kortere enn 290 nanomenter (nm) og en god del av lyset mellom 290 og 320 nm. Dette området kalles UV-B. Det er denne strålingen som gjør oss solbrent, og som solkrem primært er laget for å beskytte oss mot. Ozonlaget beskytter derfor jordkloden mot for store og skadelige doser UV-stråling. Dersom ozonlaget reduseres med 1 % gir dette en økning på 1.0-1.2% i UV-strålingen ved bakken.

NILU har et eget nettsted dedikert UV-stråling og ozonlaget: uv.nilu.no

Velkommen til EBAS

Databasen EBAS inneholder observasjonsdata som beskriver atmosfærens kjemiske sammensetning samt partiklers fysiske og optiske egenskaper