Vulkaner og aske

Askeskyer fra vulkaner utgjør en akutt trussel for flysikkerheten da asken kan resultere i motorstopp eller at instrumentering ombord ødelegges. Rask og sikker deteksjon av vulkansk aske er derfor nødvendig for å kunne regulere flytrafikken i slike situasjoner.

I tillegg er det behov for gode spredningsmodeller som kan beskrive askens transport videre. Samtidig har askeskyer en stor økonomisk konsekvens i tilfeller med langvarig påvirkning av luftrommet, slik at en har behov for gode kvantitative data for askekonsentrasjoner.

NILU har verdensledende ekspertise på dette forskningsområdet og jobber internasjonalt i nært samarbeid med ICAO (International Civil Aviation Organization), Luftfartstilsynet og Meteorologisk institutt.   

Forskning knyttet til modellering av atmosfærisk transport skjer i avdeling for atmosfære og klima (ATMOS) der de har utviklet modellen FlexPart. Et sentralt forskningstema de siste årene har vært å utvikle metodikk der tilgjengelige observasjoner aktivt kobles inn i modellkjøringene for å forbedre spredningsmodelleringen.