Forvaltning av luftkvalitet

Målinger og modellberegninger er viktige verktøy i forvaltningen av luftkvalitet. Dette gjelder både for å evaluere og varsle om luftforurensning, og for å gjøre nødvendige konsekvensanalyser. 

Mye av det generelle arbeidet med forvaltning av luftkvalitet har vært basert på NILUs egne planleggingsverktøy. Verktøyene bygger på tiltaksanalyser for bedring av luftkvaliteten i byområder, og gjør det mulig å bedre luften gjennom systematiske, kostnadseffektive og godt planlagte tiltak. Tiltakene vil føre til reduserte virkninger på helse, materialer og vegetasjon.

NILUs forskningsaktiviteter på området: 

Utvikle verktøy for beslutningsstøtte for forvaltningen som integrerer resultater fra forskjellige forskningsområder (utslipp, eksponering og atmosfærepåvirkning) innenfor luftforurensning og effekter på helse og miljø

  • Kildeidentifisering, utslippsfaktorer og -oversikter

  • Utvikling (design) av overvåkingsprogram med feltforsøk og screeningstudier

  • Parametrisering av atmosfærens grenselag, turbulensforskning

  • Bruk av meteorologiske data og utvikling av vindfeltmodeller

  • Utvikling av spredningsmodeller for luftkvalitet

  • Statistiske metoder og reseptormodellering

  • Eksponeringsestimater for helse, materialer og vegetasjon

  • Evaluering av dose/respons-funksjoner og gjennomføring av konsekvensutredning

  • Effektene av tiltak (dose / effekt og dose / respons)

  • Identifisering av «optimale» kostnadseffektive strategier for bedring av luftkvaliteten