Innemiljø

Innemiljøet blir et stadig viktigere tema. I vår moderne tid bruker befolkningen så mye som 70 til 90 % av tiden sin innendørs. Dette kan gi konsekvenser for befolkningens helse. Innendørs luftforurensning kan også føre til nedbrytning av materialer og bevaringsverdige gjenstander. 


NILU er involvert i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter som omhandler ulike emner som:
  • Vurdering av innendørs luftkvalitet
  • Mulige virkninger både på helse og materialer
  • Studier av hvordan ventilasjon og klima påvirker innendørs luftforurensning
En betydelig del av den internasjonale forskningen utført ved NILU har vært gjennomført innenfor europeiske prosjekter i samarbeid med partnere fra Europa og andre verdensdeler. En del av forskningen har involvert utvikling av instrumenter, modeller og strategier for å vurdere luftkvaliteten i museer og samlinger.

NILU foretar også akselererte tester i klimaskap for å vurdere hvordan ulike typer materialer brytes ned. I slike tester kan man variere mengde og typer forurensning, i tillegg til ulike klimaparametre.