Luftvalitet og klimaeffekter på materialer og kulturminner

NILU har også forsket på effekter av luftkvalitet og klimaendringer på bygde konstruksjoner og materialer og på kulturminner.

Innendørs luftkvalitet og klima har stor betydning for bevaringen av kulturminner i samlinger, historiske bygninger, arkiver og biblioteker.  Med sine luftkvalitetstjenester for Kulturarv tilbyr NILU målinger av innendørs luftkvalitet og klimaforhold og vurdering av den relative risikoen for nedbrytning av kulturminner. Luftkvalitet og klimabetingelser har også stor betydning for nedbrytningen av materialer og kulturminner utendørs.

Klimaendringene innebærer endrede verdier for klimaparametere som temperatur og nedbør, både når det gjelder ekstremverdier og gjennomsnitt. I Norge er man særlig opptatt av muligheten for mer nedbør og kraftigere nedbørs­episoder, også i sammenheng med høyere temperaturer. Dette vil generelt føre til større belastninger på bygde konstruksjoner og materialer både i form av slitasje og risiko for katastrofale sammenbrudd. 

Andre effekter av klimaendringer er innvandring og spredning av nye dyre- og plantearter som kan ha uønskede virkninger, for eksempel som skadedyr i bygninger og museer. Klimaendringer vil antakelig medføre større eller mindre kostnader i mange samfunnssektorer. Vedlikeholdskostnadene p.g.a. slitasje og skade på bygninger og infrastruktur, eller p.g.a. tilpasningstiltak som iverksettes for å unngå slik skade vil øke.