Miljøkjemi

Laboratorium
Forskningsfeltet ”Miljøkjemi” er blitt stadig mer komplekst etter hvert som kunnskapsnivået har økt. Fysiske og kjemiske parametre påvirker spredning og nedbrytning av forurensningskomponenter, og dette vil variere sterkt fra en komponent til en annen. Studier av forurensninger i miljøet må inkludere hele miljøet, og det må benyttes skreddersydd metodikk for prøvetaking og analyse. Dette medfører store forskningsbehov på mange felt: 
  • prøvetaking
  • kjemisk analyse
  • studier/beregninger av forekomst
  • spredning og vurdering av effekter.

NILU har i en årrekke hatt miljøkjemi som et av sine viktige forskningsfelt og har høy forskningsaktivitet innen de fleste deler av feltet. Tradisjonelt har NILU hatt størst fokus på prøvetaking og analyse, men i de senere år har instituttet også satset betydelig på beregninger/modelleringer og studier av effekter.

Ansvarlig avdeling