Nye miljøgifter

Stadig nye kjemikalier tas i bruk for å gi oss smartere og bedre produkter. Mens vi for tyve år siden kunne måle 50 til 100 forbindelser i en inneluftprøve, finner vi nå mellom 500 og tusen stoffer med samme målemetoder. Selv om formålet er godt, kan de nye stoffene være fremtidens miljøgifter.

En konstant jakt 

Et mindretall stoffer kan utgjøre en fare for mennesker og miljø. Dersom man skal nå visjonen om en giftfri framtid, er det viktig å identifisere gjenværende stoffer man hittil ikke har vært oppmerksomme på, men som kan utgjøre en risiko.

Ved NILU jobbes det med å øke kunnskapen om tilførsler, forekomst, skjebne i miljøet samt helse- og miljøeffekter av nye miljøgifter. NILU anvender blant annet ulike modellverktøy for å forstå og forutsi deres miljøskjebne. Utvikling av nye analysemetoder er sentralt i arbeidet med bestemmelse av nye miljøgifter.