NILUs strategiske instituttsatsinger

NILUs strategiske instituttsatsinger (SIS-er) er viktige for oss på NILU, og de midlene som går inn i dem brukes til å utvikle ny kompetanse og nye tjenester som skal være til nytte for samfunnet og forskningen.

Totalt utgjør omfanget av SIS-ene ca. 40 % av NILUs basisbevilgning, og hver SIS varer i 3-5 år med et budsjett på rundt 1,5 MNOK pr. år.

NILUs aktive og nylig avsluttede SIS-er

Forkortelse

Tittel

Koordinator/prosjektleder

Periode

SACC Strategic Aerosol Observation and Modelling Capacities for Northern and Polar Climate and Pollution Markus Fiebig  
2011 - 2015
Kortlivede Beskrive kilder, dannelse og transport av kortlevde klimadrivere ved bruk av nye avanserte målemetoder Wenche Aas 2013 - 2016
AMOM Avansert Modellering av Organiske Miljøgifter Knut Breivik 2013 - 2017
TOXROS Chemical and toxicological characterization of reactive atmospheric species Elise Rundén Pran 2013 - 2016
REEs-PGM Rare Earth Elements (REEs) and Platinum Group Metals (PGM) Kyrre Sundseth 2015 - 2019
ChemInAir Characterization of Chemical composition of Non-industrial Indoor Environment Britt Ann Høiskar 2015 - 2019
NyFOM Nye målemetoder for Fremtidens Organiske Miljøgifter Martin Schlabach 2016 - 2019
SOCA Signals from the OCean to the Arctic atmosphere Stephen Platt 2016 - 2019
SIM-CITY-3D Simulating the city air for new greener neighbourhoods Núria Castell 2016 - 2019

Presentasjon om NILUs SIS-er 2016-2019 på CIENS’ frokostseminar 8. mars 2016 (PDF)

Invitasjon til NILUs SIS-dag 2. mai 2016