Research areas at NILU

The goal of NILU’s research is to increase our understanding of processes and effects related to climate change, atmospheric chemistry, air quality and hazardous substances. The institute’s research covers the following areas:NILUs strategiske instituttsatsinger (SIS-er)

NILUs strategiske instituttsatsinger (SIS-er) er en del av basisbevilgningen fra Forskningsrådet.

SIS'ene skal bidra til at NILU og de andre miljøinstituttene utvikler langsiktig kompetanse på forskningsfelt av spesiell interesse for miljø- og samferdselssektoren, og som ikke lar seg realisere gjennom andre virkemidler.

Les mer om NILUs strategiske instituttsatsinger (SIS-er) her