NILUs forskningsområder

NILUs forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet og miljøgifter. Forskningen dekker følgende fagområder:NILUs strategiske instituttsatsinger (SIS-er)

NILUs strategiske instituttsatsinger (SIS-er) er en del av basisbevilgningen fra Forskningsrådet.

SIS'ene skal bidra til at NILU og de andre miljøinstituttene utvikler langsiktig kompetanse på forskningsfelt av spesiell interesse for miljø- og samferdselssektoren, og som ikke lar seg realisere gjennom andre virkemidler.

Les mer om NILUs strategiske instituttsatsinger (SIS-er) her