Overvåkingsprogrammer - Trollhaugen

Ved observatoriet på Trollhaugen måles følgende komponenter:

  • Kvikksølv
  • Bakkenær ozon
  • Aerosoler (kjemiske, fysiske og optiske egenskaper)
  • UV stråling og total ozon
  • Organiske miljøgifter (POPs)
  • Hydrokarboner
  • CO og klimagasser (KFK, HKFK og HFK)