Overvåkingsprogrammer - Andøya:

Overvåkingsprogram på Andøya:
Komponent Metode i felt Metode i lab Tidsoppløsning Oppstart
Organiske komponenter i luft: Høy vol
48 timer pr uke 01.12.2009
PAH, Pesticid, PCB . GC-MS
 
    PFAS
LC/TOF-MS
 
    PBDE
GC-MS
 
Tungmetaller i luft Høy vol. ICP -MS 48 timer pr uke 04.01.2010
Uorganisk luft Filterpakke Ionekromatograf ukentlig 04.01.2010
NO2 passiv passiv Spektrofotometri ukentlig 01.10.2010
CO Monitor (Picarro)
1time 06.11.2010
Hg Monitor (Tekran)
1time 14.12.2009
Meteorologi Monitor (Vaisala)
1time 25.11.2009
 


 
Uorganisk i nedbør Bulk Ionekromatograf ukentlig 27.09.2010
 


 
Passive luft (PAH, Pesticid, PCB) Passiv GC-MS måned 01.11.2009
Miljøgifter i nedbør Total deposition GC-MS måned 01.05.2011