Overvåkningsprogrammer - Birkenesobservatoriet

Atmosfærisk variabel
Frekvens Startår
Klimagasser

CO2 < 5 2009
CH4 < 5 sek 2009
H2O < 5 sek 2009
O3 5 sek (1t)
1985Andre atmosfæriske gasser

H2 30 min 2009
SO2 Dag 1988
NO2 Dag 1984
NH3 Dag 1992
HNO3 Dag 1992Partikler - fysiske og optiske egenskaper

Optisk tykkelse (AOD)
1 sek 2009
Størrelsesfordeling, 10 nm < Dp < 500 nm
2,5 min 2000
Størrelsesfordeling, 0.25 µm < Dp < 25 µm
1 – 2 min 2009
Spredningskoeffisient (450, 550, 700 nm)
1 min 2009
Absorpsjonskoeffisient (523 nm)
30 min 2009
Partikkelmasse: PM10,PM2.5, PM1 1 time 2009
Partikkelmasse: PM10,PM2.5 Uke 2000Partikler - kjemisk spesifisering


EC/OC (in PM10, PM2.5­)
Uke 2000
Hovedkomponenter (SO42-, NO3-, NH4, Ca, K, Mg, Na, Cl) Dag 1980/1992Miljøgifter i luft


Tungmetaller (Pb, Cd, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As)
Uke 1991
Hg (g) 1 time
1992
Organiske miljøgifter (POP) (a- and g-HCH, HCB, PCB, PAH, BFH, PFC) 48 time/Uke 1991Nedbør

Hovedkomponenter: (mm), pH, konduktivitet, SO4, NO3, Cl, NH4, Ca, K, Mg, Na
Dag 1973
Tungmetaller (Pb, Cd, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As og Hg)
Uke 1975
Hg Uke 1990
POPer (a- og g-HCH, HCB, PCB) Måned 1992Meteorologi

Vindhastighet og retning, temperatur, trykk og relativ fuktighet 1 time 1973