Trollhaugen - NILUs observatorium i Antarktis

The Troll ObservatoryBildet tas med webkamera på Trollhaugen og oppdateres hver time. Klikk på bildet for større utgave. Tidssonen er en time bak norsk tid (to timer bak ved sommertid i Norge). Foto: NILU.

NILUs observatorium ligger på Trollhaugen ved den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land, Antarktis. Observatoriet er plassert 72°00'42"S  02°32'06"E og 1553 meter over havet mellom det Antarktiske platået og kysten. Beliggenheten er unik og upåvirket av den lokale aktiviteten. Noen av de viktigste aktivitetene ved observatoriet er å karakterisere sammensetningen av atmosfæren, måle sesong- og årsvariasjoner samt transport av luftforurensninger til området. 

Flyttet til Trollhaugen

NILUs observatorium på Troll ble etablert i januar 2007, med støtte fra NARE (Norwegian Antarctic Research Expeditions) forskningsprogram. Observatoriet ble først etablert i nærheten av Troll hovedstasjon, men ble flyttet til Trollhaugen i februar 2014. På Trollhaugen ligger observatoriet om lag 1 km øst for Troll hovedstasjon (72º 00’ 42'' S, 02º 32’ 06' Ø) i nunatakområdet Jutulsessen, rundt 235 km fra kysten. I dette området blandes luftmassene fra sjøen og kontinentet.

Observatoriets beliggenhet mellom det Antarktiske platået og kysten er unik for de forskningsaktivitetene som pågår. Aktivitetene vil derfor kunne bringe ny kunnskap inn i arbeidet med å tolke sporstoffanalysene av iskjerneprøver, som har en sentral rolle i klimaforskningen.

På Trollhaugen måles følgende komponenter:
  • kvikksølv
  • bakkenær ozon
  • aerosoler (kjemiske, fysiske og optiske egenskaper)
  • UV-stråling og total ozon
  • organiske miljøgifter (POPs)
  • hydrokarboner
  • CO og klimagasser (KFK, HKFK og HFK)

Hvert halvår tas en stor luftprøve som bidrar til et luftarkiv for fremtidige analyser av nye komponenter og problemstillinger.

NILUs observatorium ligger på Trollhaugen ved den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land, Antarktis. Observatoriet er plassert 1553 meter over havet mellom det Antarktiske platået og kysten. Beliggenheten er unik og upåvirket av den lokale aktiviteten.

Kontinuerlige målinger gjennom hele året

Store deler av forskningsaktivitetene i Antarktis er begrenset til kampanjer i den Antarktiske sommersesongen (november - februar). Kontinuerlige målinger av et vidt spekter av komponenter gjennom hele året ved Trollhaugen vil øke vår kunnskap om mekanismer for langtransport av luftforurensninger til Antarktis. Resultater av kontinuerlige helårsmålinger for dette området er unikt for flere av disse komponentene (for eksempel POP, kvikksølv og aerosoler).

Med måleprogrammet på Trollhaugen ønsker vi å komplettere målingene ved andre stasjoner i denne delen av Antarktis, som for eksempel den tyske stasjonen Neumayer og den britiske stasjonen Halley.

NILU er vitenskapelig ansvarlig for aktivitetene, mens teknisk personell fra Troll hovedstasjon står for daglig tilsyn av observatoriet.

NILU både i Arktis og Antarktis

Med observatorier både på Trollhaugen og på Zeppelinfjellet, Svalbard, er NILU en av få institusjoner som utøver atmosfæreforskning ved begge ”polene”. Ved å sammenlikne måleresultater fra de to håper vi å tilegne oss viktig ny viten om transport og effekter relatert til forurensning på global skala, og med det bidra til den internasjonale forskningen innen dette feltet.