Zeppelinobservatoriet (Svalbard)

Bilde fra Zeppelinobservatoriet. Svalbard
Utsikt fra Zeppelinobservatoriet mot Ny-Ålesund

Observatoriet ligger på Zeppelinfjellet ved Ny-Ålesund  Svalbard. Stasjonen befinner seg på 79° nord i et urørt, arktisk miljø, langt unna vesentlige forurensningskilder. Ettersom stasjonen ligger 474 m.o.h. og mesteparten av tiden er over inversjonslaget, er det minimal påvirkning av lokale forurensningskilder fra Ny-Ålesund. Observatoriets unike beliggenhet gjør det til et ideelt sted for overvåkning av globale atmosfæriske endringer og langtransportert forurensning.

Hovedmålene for NILUs forskningsaktiviteter på Zeppelinstasjonen:

  • Studier av klimarelaterte stoffer og stratosfærisk ozon
  • Forskning på atmosfærisk langtransportert forurensning. Dette inkluderer klimagasser, ozon, persistente organiske forbindelser, aerosoler, m.m.
  • Karakteristikk av arktisk atmosfære og studier av atmosfæriske prosesser og endringer

NILU utfører målinger av mer enn 20 klimagasser, inkludert halogenholdige klimagasser, metan, CO2 (fra 2011) og ozon.

Les mer om målingene på Zeppelin her

Map over Svalbard.Observatoriet ligger på Zeppelinfjellet ved Ny-Ålesund Svalbard. Stasjonen befinner seg på 79° nord i et urørt, arktisk miljø, langt unna vesentlige forurensningskilder.