Nyhetsarkiv

19.01.2018 | Nyheter Norsk, Miljøkjemi
Hva vet vi om plast?
Plast i havet kjenner ingen grenser. Plast er et komplekst problem med sosiale, økonomiske og miljømessige dimensjoner. Det finnes ingen enkel løsning på plastproblemet.

Framsenteret, Akvaplan-niva AS, NILU - Norsk institutt for luftforskning, NIVA og GRID-Arendal inviterer til debatt om plastproblemet i Tromsø, mandag 22. januar.

Plast i mange ulike former er tilstede i miljøet over hele verden, inkludert i Arktis, der det kan utgjøre en trussel mot biodiversitet, fiskeriene, oppdrettsnæringen, reiselivet og ikke minst befolkningens helse.

Vår manglende evne til å regulere bruken av plast samt håndtering av plastsøppel utgjør en av våre største globale miljøutfordringer, og det er positivt at temaet makro – og mikroplast var sentralt i en resolusjon på fjorårets FN-samling i Nairobi. Geografisk er det langt fra Nairobi til Arktis, men når det gjelder plast er vi i samme båt. Kombinasjonen av klimaendring, miljøgifter og plast kan ha uante negative effekter på økosystemene og befolkningen i nord.

Forskningen på plast har økt de senere årene og forskere har i kjølvannet av dette gitt uttrykk for en økende bekymring for effekter fra plast i nord. Dette har vært utgangspunktet for politiske prosesser og føre var-tiltak. Til tross for dette er det et skrikende behov for en dypere kunnskap om plastproblemet. Mer forskning og nyansering er nødvendig for å utvikle mer målrettede tiltak. Dette er bakgrunnen for et side-arrangement under årets Arctic Frontiers i Tromsø, der hvor målsettingen er økt dialog mellom beslutningstakere, forvaltningen og forskningsmiljøene på tematikken plast i Arktis.

Viktige spørsmål er: Hva vet vi allerede og hvor er det fortsatt kunnskapshull?

Tid: Mandag 22. januar kl. 17-18.30
Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø, Møterom 315
Les mer på arrangementets nettside (engelsk tekst)

Møtet er finansiert av Framsenteret, og arrangeres i fellesskap av Akvaplan-niva AS, NILU - Norsk institutt for luftforskning, NIVA og GRID-Arendal.

There are no comments for this article yet.