Nyhetsarkiv

08.02.2018 | Nyheter Norsk, Luftkvalitet
Mål luftkvaliteten her og nå med hackAIR
8. februar 2018: Mål luftkvaliteten her og nå med hackAIR: Bruk hackAIR-appen og lavprissensorer til å generere dine egne luftkvalitetsmålinger, og finn ut mer om hvordan du unngår svevestøvforurensning.

I dag lanserer hackAIR sine apper for iOS og Android, koblet til en online plattform på www.hackair.eu/no.

Der kan folk over hele Europa sjekke luftkvaliteten i nabolaget. I tillegg kan de bidra til å forbedre dataene fra offisielle kilder med egne målinger, for eksempel ved å laste opp et bilde av himmelen med smarttelefonen.

Luftforurensning er for øyeblikket en av Europas største miljøbekymringer. I tillegg kan luftforurensning føre til sykdom og for tidlig død hos sårbare grupper. hackAIR hjelper deg å følge med på luftforurensningen der du er, gir nyttig informasjon om svevestøv, og hjelper deg å minske risikoen å bli eksponert for det.

Plattform og app

Du kan sende inn bilder av himmelen via hackAIR-appen.

HackAIR-plattformen tar sikte på å gjøre luftkvalitetsdata lettere tilgjengelig, og forbedre de offisielle måledataene gjennom å kombinere dem med målinger fra brukere.

Som bruker kan du bidra med dine egne luftkvalitetsdata ved å:

  1. Sende inn bilder av himmelen via hackAIR-appen. En algoritme gir et grovt anslag på luftforurensningsnivået.
  2. Bygge en enkel pappsensor som bruker misfarging av vaselin for å estimere mengden partikkelforurensning.
  3. Bygge stasjonære og bærbare mikrokomponentbaserte luftkvalitetssensorer ved hjelp av hackAIRs håndbøker og workshops. Disse sensorene er billige, enkle å bygge og gir data av god kvalitet.
  4. Sende inn og få tilgang til data ved hjelp av et nettbasert programmeringsgrensesnitt (API).

hackAIR-appen er tilgjengelig for iOs and Android, last den ned fra www.hackair.eu/no

Bli med på workshops!

HackAIR-tjenesten er lokasjonsbasert og i sanntid, og tilbyr et kartbasert grensesnitt som viser tilgjengelige luftkvalitetsdata for nabolaget. På basis av denne informasjonen kan brukerne finne ut hvor luftkvaliteten er god, og se hvilke områder de bør unngå på grunn av høye forurensningsnivåer. De kan også bruke plattformen til å lære mer om luftkvalitet og skaffe seg grunnlag til å delta i debatten om hvordan man kan forbedre luftkvaliteten både lokalt og i byen forøvrig.

I løpet av 2018 organiserer hackAIR en rekke workshops i pilotlandene Norge, Tyskland, Hellas og Belgia. Målet er å øke bevisstheten og lære interesserte mer om luftkvalitet, hvordan man bygger sensorer og hvordan man bruker informasjonen man får ut.

I Norge går den første workshopen av stabelen den 1. mars – meld deg på her!

Kontakt:

Hai-Ying Liu, NILU – Norsk institutt for luftforskning: hyl@nilu.no, 63898048

Sonja Grossberndt, NILU – Norsk institutt for luftforskning: sg@nilu.no, 63898245

Om hackAIR

hackAIR er et samarbeid mellom seks europeiske organisasjoner som arbeider med luftforurensning, miljø, teknologi, «citizen science” og forskning.

Partnerne er DRAXIS (Hellas), NILU (Norge), CERTH (Hellas), BUND (Tyskland), Vrije Universiteit Brussel (Belgia) og ON:SUBJECT (Nederland). Democritus-universitetet i Thrace, det teknologiske undervisningsinstituttet i Aten og CREVIS bidrar også som tredjepartsleverandører via DRAXIS Environmental S.A.

hackAIR støttes av Horizon 2020-programmet ‘Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation’ gjennom EUs bistandsavtale nr. 688363.

There are no comments for this article yet.