Nyhetsarkiv

Hva kan skje når man flyr gjennom vulkansk aske?
Ny doktorgrad på NILU: Vulkansk aske i atmosfæren utgjør en risiko for flytrafikk. I tillegg medfører det helserisiko for både mennesker og klima.

Andreas Vogel. Foto: NILU
Andreas Vogel forsvarer sin doktorgradsavhandling ved Institutt for geofag på Universitetet i Oslo torsdag 21. juni i år. Avhandlingen har tittelen «Volcanic Ash: Properties, Atmospheric Effects, and Impacts on Aero-Engines».

I sitt arbeid har Vogel undersøkt ulike typer aske, lokalisering og konsentrasjon, med særlig vekt på partikkelstørrelse og den implikasjonen denne har for flymotorer. Studien gir en bedre forståelse av risiko for å fly gjennom luft med vulkansk aske.

Doktorgradsarbeidet er utført ved NILU – Norsk institutt for luftforskning og Institutt for geovitenskap på UiO, under VERTIGO Marie Curie Initial Training Network-prosjektet, finansiert gjennom Det europeiske syvende rammeprogrammet - RP7 2007-2013 (Grant Agreement nr. 607905).

Les mer om disputasen og Andreas Vogels arbeid her:
http://www.mn.uio.no/geo/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2018/metos/vogel.html

There are no comments for this article yet.