Nyhetsarkiv

Workshop 3. mai: Bygg din egen svevestøvsensor
3. mai inviterer NILU til workshop, som en del av hackAIR-prosjektet. Du lærer å bygge din egen svevestøvmåler, og får også innsikt i andre hackAIR-verktøy.

Om hackAIR

hackAIR er et samarbeid mellom seks europeiske organisasjoner som arbeider med luftforurensning, miljø, teknologi, «citizen science” og forskning.

Partnerne er DRAXIS (Hellas), NILU (Norge), CERTH (Hellas), BUND (Tyskland), Vrije Universiteit Brussel (Belgia) og ON:SUBJECT (Nederland). Democritus-universitetet i Thrace, det teknologiske undervisningsinstituttet i Aten og CREVIS bidrar også som tredjepartsleverandører via DRAXIS Environmental S.A.

hackAIR støttes av Horizon 2020-programmet ‘Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation’ gjennom EUs bistandsavtale nr. 688363.

www.hackair.eu

I løpet av 2018 organiserer hackAIR en rekke workshops i pilotlandene Norge, Tyskland, Hellas og Belgia. Målet er å lære interesserte deltakere mer om luftkvalitet, om hvordan de bygger sine egne sensorer, og hvordan de kan bruke informasjonen de får ut.

Luftforurensning er for øyeblikket en av Europas største miljøbekymringer. I tillegg kan luftforurensning føre til sykdom og for tidlig død hos sårbare grupper. hackAIR hjelper deg å følge med på luftforurensningen der du er, gir nyttig informasjon om svevestøv, og hjelper deg å minske risikoen å bli eksponert for det.

Bli med på workshop

Neste workshop i Norge arrangeres 3. mai i Oslo –
meld deg på her

På workshopen får du bygge din egen luftmålesensor, som måler svevestøv (PM2,5 og PM10).

Tid: 3. mai 2018, kl. 17-19 (enkel servering fra kl 16.30 - gratis!)

Sted: Forskningsparken Oslo, Gaustadalléen 21, møterom GLASSHALLEN 2

Sensoren kan du installere hjemme for å overvåke uteluften. Alt du trenger er strømforsyning med micro-USB og wifi-nettverk. Deltakelse er gratis – forutsatt du leverer tilbake sensoren etter noen måneder. Vi har 20 tilgjengelige sensorer, og dermed 20 plasser. Førstemann til mølla!


Sensor før den settes inn i beskyttelse
Montering av sensoren krever lodding

Flere hackAIR-verktøy

HackAIR-plattformen tar sikte på å gjøre luftkvalitetsdata lettere tilgjengelig, og forbedre de offisielle måledataene gjennom å kombinere dem med målinger fra brukere.

Som bruker kan du bidra med dine egne luftkvalitetsdata ved å:

  1. Sende inn bilder av himmelen via hackAIR-appen. En algoritme gir et grovt anslag på luftforurensningsnivået.
  2. Bygge en enkel pappsensor som bruker misfarging av vaselin for å estimere mengden partikkelforurensning.
  3. Bygge stasjonære og bærbare mikrokomponentbaserte luftkvalitetssensorer ved hjelp av hackAIRs håndbøker og workshops. Disse sensorene er billige, enkle å bygge og gir data av god kvalitet.
  4. Sende inn og få tilgang til data ved hjelp av et nettbasert programmeringsgrensesnitt (API).

hackAIR-appen er tilgjengelig for iOS og Android, last den ned fra www.hackair.eu/no

Ta kontakt dersom du lurer på noe:

Hai-Ying Liu: hyl@nilu.no, tlf. 63 89 80 48

Sonja Grossberndt: sg@nilu.no, tlf. 63 89 82 45

There are no comments for this article yet.