Nyhetsarkiv

14.06.2018 | Nyheter Norsk, Luftkvalitet
Stavanger-workshop 28. juni: Bygg din egen svevestøvsensor
28. juni inviterer NILU til workshop som en del av hackAIR-prosjektet. Du lærer å bygge din egen svevestøvmåler, og får også innsikt i andre hackAIR-verktøy.

Bli med på workshop

Neste workshop i Norge arrangeres 28. juni i Stavanger – meld deg på her

På workshopen får du bygge din egen luftmålesensor, som måler svevestøv (PM2,5 og PM10).

Tid: 28. juni 2018, kl. 17-20 (enkel servering fra kl 16.30 - gratis!)

Sted: Arkivenes Hus, iPark, Professor Olav Hanssens vei 7, 4021 Stavanger

Sensoren kan du installere hjemme for å overvåke uteluften. Alt du trenger er strømforsyning med micro-USB og wifi-nettverk. Deltakelse er gratis – forutsatt du leverer tilbake sensoren etter noen måneder. Vi har 20 tilgjengelige sensorer, og dermed 20 plasser. Førstemann til mølla!


Sensor før den settes inn i beskyttelse
Montering av sensoren krever lodding

Om hackAIR

hackAIR er et samarbeid mellom seks europeiske organisasjoner som arbeider med luftforurensning, miljø, teknologi,«citizen science» og forskning.

Partnerne er DRAXIS (Hellas), NILU (Norge), CERTH (Hellas), BUND (Tyskland), Vrije Universiteit Brussel (Belgia) og ON:SUBJECT (Nederland). Democritus-universitetet i Thrace, det teknologiske undervisningsinstituttet i Aten og CREVIS bidrar også som tredjepartsleverandører via DRAXIS Environmental S.A.

hackAIR støttes av Horizon 2020-programmet ‘Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation’ gjennom EUs bistandsavtale nr. 688363.

www.hackair.eu

Flere hackAIR-verktøy

HackAIR-plattformen tar sikte på å gjøre luftkvalitetsdata lettere tilgjengelig, og forbedre de offisielle måledataene gjennom å kombinere dem med målinger fra brukere.

Som bruker kan du bidra med dine egne luftkvalitetsdata ved å:

  1. Sende inn bilder av himmelen via hackAIR-appen. En algoritme gir et grovt anslag på luftforurensningsnivået.
  2. Bygge en enkel pappsensor som bruker misfarging av vaselin for å estimere mengden partikkelforurensning.
  3. Bygge stasjonære og bærbare mikrokomponentbaserte luftkvalitetssensorer ved hjelp av hackAIRs håndbøker og workshops. Disse sensorene er billige, enkle å bygge og gir data av god kvalitet.
  4. Sende inn og få tilgang til data ved hjelp av et nettbasert programmeringsgrensesnitt (API).

hackAIR-appen er tilgjengelig for iOS og Android, last den ned fra www.hackair.eu/no

Ta kontakt dersom du lurer på noe:

Hai-Ying Liu: hyl@nilu.no, tlf. 63 89 80 48

Sonja Grossberndt: sg@nilu.no, tlf. 63 89 82 45

Local kontakt i Stavanger:

Jesse Lord: Jesse@kadme.com, tlf. 97198258
There are no comments for this article yet.