Nyhetsarkiv

Er du interessert i crowdsourcing og urban miljøforskning?
CrowdsourcingCrowdsourcing handler om å samle idéer, data og/eller tjenester fra en stor gruppe mennesker, særlig ved hjelp av informasjons- og kommunikasjons­teknologi. Høres det interessant ut? Bli med på iResponse-prosjektets siste workshop 4. september.

På workshopen  møter du forskere og andre eksperter fra NILU og NIVA, Mapita, SIFO/OsloMet, UiO, Nokia Bell Labs, Artsdatabanken, Trafikkagent m.fl.

 • Hva: Den siste iResponse-workshopen om crowdsourcing og urban miljøforskning
 • Når: 4. september 2018, kl. 09.00-14.30
 • Hvor: Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo
 • Fullt program

Om iResponse-prosjektet

iResponse-prosjektet (“Social Responsible Crowdsourcing for Environmental Research and Decision-Making”) er et samarbeid mellom:
 • NILU – Norsk institutt for luftforskning
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)/OsloMET
 • Universitetet i Aalto
 • Mapita, et finsk selskap som leverer kartbaserte brukerundersøkelser og analyser
 • Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo
 • Netlife Research

Prosjektet finansieres av Forskningsrådets program SAMANSVAR, som legger særlig vekt på ansvarlig innovasjon og Corporate Social Responsibility (CSR). I tillegg til partnerne har prosjektet engasjert en rekke ulike stakeholders, bl.a. Miljødirektoratet, Oslo kommune, Datatilsynet og ZERO.

Meld deg på workshopen ved å klikke her (det er gratis og åpent for alle).

Les mer om iResponse-prosjektet i artikkelen «Bli med! Crowdsourcing-prosjekt på vei».

Bruk av crowdsourcing i forskning

Data er en avgjørende del av ethvert miljøforskningsfelt. I urban miljøforskning er data avgjørende for å modellere ulike miljøer og forstå de ulike miljøprosessene, samt som grunnlag for beslutningstaking.

Å bruke crowdsourcing til datainnsamling gir mulighet til å ta opp noen av utfordringene knyttet til datatilgjengelighet. Forskere kan bruke det på ulike måter, i ulike faser av forskningen, til forskjellige formål eller som en del av en kreativ samarbeidsprosess.

Selv om crowdsourcing tilbyr mulighet for datainnsamling, byr det også på utfordringer – så som f.eks. datakvalitet og representativitet. Crowdsourcing-metoder kan også medføre sosiale problemstillinger, som bør tas opp i de ulike faser av aktiviteten.

Bli med på denne workshopen for å få innblikk i mulighetene og lære mer om utfordringene du kan støte på som del av din forskning eller praksis knyttet til bruk av crowdsourcing.

Meld deg på workshopen ved å klikke her (det er gratis og åpent for alle).

Kontakt:

Seniorforsker Susana López-Aparicio, sla@nilu.no

Forsker Line Barkved, line.barkved@niva.no

There are no comments for this article yet.