Nyhetsarkiv

13.08.2018
CrowdsourcingCrowdsourcing handler om å samle idéer, data og/eller tjenester fra en stor gruppe mennesker, særlig ved hjelp av informasjons- og kommunikasjons­teknologi. Høres det interessant ut? Bli med på iResponse-prosjektets siste workshop 4. september.
03.06.2016
Målebua ved Tustervatn, med høylandsfe i forgrunnenFra NILUs årsrapport: NILU eier og driver en lang rekke såkalte bakgrunnsstasjoner rundt om i Norge. Disse stasjonene står litt utenfor allfarvei, og måler atmosfæriske tilførsler og sammensetning, klimadrivere, ozonlaget og UV-stråling.
03.06.2016
Høy luftforurensning i Oslo, varselskilt over veienFra NILUs årsrapport: Ny teknologi og nye typer bærbare sensorer gjør det mulig å måle luftkvalitet på nye måter og i langt større utstrekning enn før. Det gjør det også enklere å invitere deg og meg med på å bidra til forskningen.
10.03.2016
Brüssel, 10. mars 2016: Den atmosfæriske forskningsinfrastrukturen ACTRIS blir nå en del av ESFRI – det europeiske veikartet for forskningsinfrastrukturer.
11.12.2014
Siden tidlig på 2000-tallet har NILU, på oppdrag fra blant andre European Space Agency (ESA), vært store på databaser. Instituttet har driftet og vedlikeholdt flere versjoner av database­infrastrukturen ESA Validation Data Centre (EVDC), som tilbyr forskere et elektronisk informasjons­system som kan håndtere og utnytte store datasett for jordobservasjons­oppdrag og applikasjoner.
11.06.2012
Vegetabilske matvarer i Norge viser lave nivåer av bly, kadmium og tinn. Dette viser en undersøkelse av frukt, grønnsaker og nøtter fra det norske markedet.