Nyhetsarkiv

22.11.2018
Zeppelinobservatoriet på Svalbard. Foto: Markus Fiebig / NILUOgså i 2017 setter alle de viktigste klimagassene NILU – Norsk institutt for luftforskning måler på Svalbard og i Aust-Agder nye rekorder. Både CO2, metan og lystgass fortsetter å øke både i Sør-Norge og på Svalbard, og CO2 ser nå ut til å ha krysset «den magiske grensa» på 400 ppm for godt her i nord. Det er ingen tegn til verken reduksjon eller utflating i denne trenden.

Les hele saken
03.10.2018
Isbjørn hopper mellom isflakNår noen sier «Arktis» tenker de fleste av oss på nordlys, isbjørn og mil på mil med uberørt og iskald natur. Men det ytterste nord er ikke lenger så uberørt – nå finner forskerne stoffer vi produserer og bruker lenger sør også der.
23.07.2018
Fra NILUs årsrapport 2017: «Lystgass» høres harmløst ut. Men gassen, som også er kjent som dinitrogenoksid, er den tredje viktigste klimagassen i atmosfæren og slik sett ikke noe å le av.

21.12.2017
I 2016 nådde konsentrasjonen av metan et nytt rekordnivå i atmosfæren. Samtidig fortsetter CO2 å stige – som forventet, ifølge atmosfæreforskerne på NILU.
24.05.2017
9. og 10. mai 2017: Mens klimaforhandlere fra nesten 200 land møttes i Bonn for å utarbeide en "regelbok" for å iverksette Paris-avtalen, samlet over 30 forskere seg i Oslo for å diskutere hvordan man skal bygge et observasjonssystem som kan overvåke nasjonenes løfter om å kutte drivhusgassutslipp.
23.09.2015
Fakkel og røyk fra pipeStoffer som ozon, metan og aerosoler forsvinner fra atmosfæren fortere enn CO2, men påvirker uansett både klima og luftkvalitet. Likevel har dagens miljøpolitikk en tendens til å holde forurensning og klima fra hverandre, ved at tiltak som bekjemper luftforurensning ikke alltid medfører klimagevinst, og vice versa.
09.04.2014
Forskningsskipet Helmer Hanssen ved kai i TromsøUken før påske er NILU-forskerne Adam Durant og Ove Hermansen om bord i forskningsskipet «RV Helmer Hanssen» fra UiT - Norges arktiske universitet, som del av MOCA-prosjektet. Formålet med turen er å installere og teste utstyr for å måle metan i atmosfæren over Polhavet, som forberedelse til en sommerkampanje for å bestemme om gassutslipp fra metanhydrat på havbunnen når atmosfæren. Følg skipet her
08.11.2013
Konsentrasjon av klimagasser i atmos­færen oppnår ny rekord ifølge WMO. Vi ser samme utvikling i NILUs målinger på Svalbard sier Cathrine Lund Myhre (NILU).

“Greenhouse gas concentrations in atmosphere reach new record" (Konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren oppnår ny rekord) var tittelen på en pressemelding som nylig ble publisert av verdens meteorologiorganisasjon (WMO). I følge WMO fortsetter verdiene å øke i en akselererende trend etter at de var rekordhøye i 2012, og dette påvirker klimaendringene.
06.11.2013
Nytt NILU-prosjekt med fokus på klimaeffekter av metanutslipp fra hav til atmosfære i Arktis.

Prosjektet ”MOCA- Methane Emissions from the Arctic OCean to the Atmosphere: Present and Future Climate Effects” hadde startdato 1. oktober 2013, og er finansiert av Forskningsrådet.

Prosjektet skal øke forståelsen av metanutslipp fra metanhydrater på den arktiske havbunnen og påvirkningen på dagens atmosfære og klima. Prosjektet skal også undersøke framtidig potensiell påvirkning fra disse utslippene i et varmere klima. Tidsskala opp til ca. hundre års perspektiv.
05.06.2013
Zeppelinstasjonen i Ny-Ålesund, Svalbard;  title=CO2-nivået på Svalbard lå over 400 ppm i de fem første månedene av 2013. Dette er rekordhøyt og i samsvar med målingene fra Mauna Loa-observatoriet på Hawaii, hvor det ble målt mer enn 400 ppm som timesgjennomsnitt for tre uker siden. 400 ppm CO2 er grensen som er indikert av FNs klimapanel for å nå togradersmålet med en rimelig sannsynlighet. Mauna Loa-målingen har vakt stor internasjonal oppmerksomhet.

Seniorforsker Cathrine Lund Myhre ved NILU vil presentere helt ferske tall fra 2013 på CIENS-konferansen Outpaced by climate change – New climate action onsdag 6. juni. Se programmet her (pdf)