Nyhetsarkiv

22.10.2018
Skiløper i aksjonNorges Skiforbund innfører forbud mot fluorholdig skismøring for aldersbestemte klasser til og med 16 år. For å sjekke at forbudet overholdes vil de bruke en metode utviklet ved NILU – Norsk institutt for luftforskning.
12.07.2018
Luftkvaliteten i Europa blir stadig bedre. Men fortsatt bor en betydelig andel av Europas befolkning i byer og områder der støy og luftforurensning i perioder kan føre til helseproblemer. Nå skal norske forskere lede arbeidet med å sammenstille kunnskapsgrunnlaget beslutningstagerne i Europa trenger for å gi oss bedre luft- og livskvalitet.
15.06.2018
Fra NILUs årsrapport 2017: Oljesøl, tankskipulykker, kjemiske katastrofer – plutselig slippes stoffer som kan skade både mennesker og natur ut i miljøet. Er det mulig for forskere å spore miljøsynderne?
21.01.2014
«Mennesker i Arktis» er tema for konferansen "Arctic Frontiers" i Tromsø 19.-24. januar. Det er et svært aktuelt tema for NILUs forskningsaktivitet. Temaet er spesielt aktuelt ved Framsenteret i Tromsø der NILU har et sterkt fagmiljø innen forskning på miljøgifter.
26.01.2012
Halvparten av globale kullutslipp blir ikke tatt hensyn til. Stadig flere land innfører regler for å minske helse- og miljøfarlige utslipp fra kullkraftverk. EU har gjort det, og nylig har også USA, Canada og Kina gjort det. Men verden tar ikke med halvparten av alle kullutslipp ved ikke å stille krav på rensing ved oppvarming med kull i husholdninger og småindustri. Det hevder forsker og avdelingsdirektør Jozef M. Pacyna ved NILU ved en vitenskapelig FN-konferanse i Norge.

Les artikkelen og hør Sveriges Radios intervju med Pacyna her
14.09.2011
Mange hudpleieprodukter inneholder en rekke kjemiske stoffer med til dels ukjente og kanskje skadelige virkninger, og kjemikaliene påvirker ikke bare huden din. De havner også i blodet ditt - og i miljøet så langt nord som til Arktis.
10.03.2010
EU-prosjektet HENVINET, som koordineres av NILU, inviterer til konferanse i Brussel 14.-15. april. Tema er hvordan gjøre resultater innen miljø- og helseforskning tilgjengelig for beslutningstakerne. Målet er å skape en felles plattform for diskusjon, deling av metodikk, erfaringer og forventinger innen forskning og forvaltning av helse og miljø.
16.03.2007
Luftforurensning fra kontinentale Europa og Eurasisa (Sibir) samt luftforurensning fra kilder på den nordlige halvkule (fra skip og oljeindustri) er en betydelig kilde til nedsmeltingen av is og snø i Arktis. Dette kommer frem i en artikkel skrevet av seniorforsker Andreas Stohl ved NILU. Artikkelen publiseres i Science Magazine torsdag 16. mars.