Nyhetsarkiv

08.11.2018
Barnehage (illustrasjonsfoto)Utbredelsen av barneastma har økt de siste tiårene. Det er nå den vanligste kroniske sykdommen hos barn, og en av de viktigste årsakene til at barn legges inn på sykehus over hele verden.
15.06.2018
Fra NILUs årsrapport 2017: Oljesøl, tankskipulykker, kjemiske katastrofer – plutselig slippes stoffer som kan skade både mennesker og natur ut i miljøet. Er det mulig for forskere å spore miljøsynderne?
16.06.2014
Den gode, silkeglatte følelsen når du smører deg inn med fuktighets­­krem etter dusjen kommer fra en type kjemikalier som kalles siloksaner. De samme stoffene finner forskerne igjen i hårsjampo, rengjøringsmidler, bilvoks – og torsk.
21.01.2014
«Mennesker i Arktis» er tema for konferansen "Arctic Frontiers" i Tromsø 19.-24. januar. Det er et svært aktuelt tema for NILUs forskningsaktivitet. Temaet er spesielt aktuelt ved Framsenteret i Tromsø der NILU har et sterkt fagmiljø innen forskning på miljøgifter.
18.10.2013
Luftkvalitet er fremdeles et problem for helse, økonomi og miljø i Europa. Det er hovedkonklusjonen i rapporten om luftkvalitet i Europa for 2013 publisert av Det europeiske miljøbyrået (EEA).
12.09.2013
Torkjel Sandanger og Therese Haugdahl Nøst ved NILU er medforfattere av artikkelen "Is meconium useful to predict fetal exposure to organochlorines and hydroxylated PCBs?". Den er forsideoppslag i augustnummeret av Environmental Science: Processes and Impacts.

Artikkelen beskriver nytten av mekonium ("bek" fra nyfødte barn) som prøvemateriale for å beskrive fosterets eksponering for miljøgifter (pesticider, PCBer, hydroksylerte PCBer og PCP).

24.01.2013
Mann rir på isbjørnUnikt formidlings­prosjekt i opplevelses­senteret Polaria i Tromsø. Prosjektet "Vår syntetiske hverdag" er formidling av kunnskap om miljøgifter i nord­områdene. Kunstnere og forskere har gått sammen for å gjøre et vanskelig tema lettere å forstå og spennende å sette seg inn i. – Dette har vært skikkelig nybrottsarbeid, sier Dorte Herzke fra NILU.
08.11.2012
PrahaÅ involvere lokalbefolkningen er et viktig prinsipp i et nytt EU-prosjekt. Miljøprosjektet CITI-SENSE prøver nye veier ved å kombinere vitenskapelige metoder, teknologiutvikling og brukermedvirkning. Nylig var det ”kick-off” for prosjektet i Tsjekkia.