Nyhetsarkiv

05.11.2018
AGH Universitetet i KrakowNILU – Norsk institutt for luftforskning må med beklagelse informere våre samarbeidspartnere og øvrige kontakter om at datterselskapet NILU Polska Ltd. i Krakow, Polen legges ned fra februar 2019.

Les hele saken

12.07.2018
Luftkvaliteten i Europa blir stadig bedre. Men fortsatt bor en betydelig andel av Europas befolkning i byer og områder der støy og luftforurensning i perioder kan føre til helseproblemer. Nå skal norske forskere lede arbeidet med å sammenstille kunnskapsgrunnlaget beslutningstagerne i Europa trenger for å gi oss bedre luft- og livskvalitet.
14.06.2017
Da er NILUs årsrapport for 2016 klar. Vi byr blant annet på saker om mikroplast, nanomaterialer og måling av luftkvalitet. Les den i digitalt format til høyre her (ISSUU), eller last ned pdf
Read full story Comments: 0
Filed under: Nyheter Norsk, NILU
09.02.2017
Lenonor Tarrasón. Portrett.Leonor Tarrasón blir NILUs første markedsdirektør for miljøløsninger, en stilling som skal utvikle og ivareta instituttets markedspotensiale i det grønne skiftet.
Read full story Comments: 0
Filed under: Nyheter Norsk, NILU
11.01.2017
Modell som viser forurensning i OsloområdetNILU inviterer til gratis seminar om mikrosensorer, “low-cost sensors”, MOx og elektrokjemiske celler, alle betegnelser for en ny type måleinstrumenter for luftkvalitet som skal være små og rimelige.
09.06.2016
NILUs hovedkontor på KjellerNILU har snudd skuta, og gått fra underskudd i 2014 og 2013 til et solid overskudd i 2015.
Read full story Comments: 0
Filed under: Nyheter Norsk, NILU
15.04.2016

Velkommen til NILUs SIS-dag, 2. mai!

Våre strategiske instituttsatsinger er viktige for oss på NILU. Målet med satsingene er å utvikle ny kompetanse og nye tjenester som skal være til nytte for samfunnet og forskningen. Samtidig skal de også gi grobunn for nye idéer og nytt samarbeid.

Vi inviterer derfor til et frokost- og formiddagsmøte der vi både forteller litt om SIS-ene våre, og setter av tid til dialog og samtenking.

Read full story Comments: 0
Filed under: Nyheter Norsk, NILU
12.05.2015
NILU-bygget i sommersolEn nylig avsluttet evaluering av de norske miljøinstituttene viser blant annet at NILU har forskergrupper på et høyt akademisk nivå, får svært gode vurderinger i Forskningsrådets fagevalueringer – men bør vurdere flere ben å stå på i framtida.

– Innspillene og tilbakemeldingene i evalueringsrapporten er både viktige og nyttige for oss, sier administrerende direktør Kari Nygaard ved NILU. – Dette tar vi med oss inn i kommende strategiarbeid.
Read full story Comments: 0
Filed under: Nyheter Norsk, NILU
20.12.2014
Det europeiske miljøbyrået (EEA) meldte nylig at i 2011 var luftforurensning årsak til mer enn 450 000 for tidlige dødsfall i Europa. Også i Norge kan luftkvaliteten – særlig i byer om vinteren – av og til være dårlig nok til at mennesker med astma og andre luftveisplager må være forsiktige. Men hvordan vet vi hvilke dager dette er?
04.09.2014
Man skulle tro at alle forskere ville synes at det er en stor ære å bli kåret til en av Reuters mest siterte forskere («Highly Cited Researchers»). Men for noen er forskning viktigere enn renommé.