Nyhetsarkiv

03.10.2018
Isbjørn hopper mellom isflakNår noen sier «Arktis» tenker de fleste av oss på nordlys, isbjørn og mil på mil med uberørt og iskald natur. Men det ytterste nord er ikke lenger så uberørt – nå finner forskerne stoffer vi produserer og bruker lenger sør også der.
09.02.2018
I januar slo 24 institusjoner fra 9 land seg formelt sammen i et ekstraordinært initiativ for langsiktig forskningssamarbeid - Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS).
21.12.2017
I 2016 nådde konsentrasjonen av metan et nytt rekordnivå i atmosfæren. Samtidig fortsetter CO2 å stige – som forventet, ifølge atmosfæreforskerne på NILU.
24.05.2017
9. og 10. mai 2017: Mens klimaforhandlere fra nesten 200 land møttes i Bonn for å utarbeide en "regelbok" for å iverksette Paris-avtalen, samlet over 30 forskere seg i Oslo for å diskutere hvordan man skal bygge et observasjonssystem som kan overvåke nasjonenes løfter om å kutte drivhusgassutslipp.
31.03.2017
Fra Svalbard. Foto.Metannivået i atmosfæren har økt jevnt og trutt siden 2006, etter en stabil periode mellom slutten av 1990- og begynnelsen av 2000-tallet. Årsaken til økningen er tema for stor vitenskapelig debatt, der de lærde strides om betydningen av naturlige årsaker knyttet til variasjoner i klima versus menneskeskapte årsaker.
28.08.2015
Torsk på kroken. Utsnitt av hodet.Transport av miljøgifter til Arktis via vann og luft er en trussel mot naturen. I Arktis forflytter metylkvikksølv seg mer effektivt opp gjennom næringskjeden enn på sørligere breddegrader, bekrefter forskning fra Framsenteret
09.04.2014
Forskningsskipet Helmer Hanssen ved kai i TromsøUken før påske er NILU-forskerne Adam Durant og Ove Hermansen om bord i forskningsskipet «RV Helmer Hanssen» fra UiT - Norges arktiske universitet, som del av MOCA-prosjektet. Formålet med turen er å installere og teste utstyr for å måle metan i atmosfæren over Polhavet, som forberedelse til en sommerkampanje for å bestemme om gassutslipp fra metanhydrat på havbunnen når atmosfæren. Følg skipet her
21.01.2014
«Mennesker i Arktis» er tema for konferansen "Arctic Frontiers" i Tromsø 19.-24. januar. Det er et svært aktuelt tema for NILUs forskningsaktivitet. Temaet er spesielt aktuelt ved Framsenteret i Tromsø der NILU har et sterkt fagmiljø innen forskning på miljøgifter.
22.08.2013
Det har den senere tid vært saker i media (for eksempel) hvor det blir fremholdt at Norge er en stor kilde til forurensning i Murmansk fylke i Russland. Det hevdes at 45 prosent av den samlede forurensningen i området kommer fra utlandet, hvorav Norge angivelig bidrar mye. NILU - Norsk institutt for luftforskning har på grunnlag av sin langvarige faglige aktivitet i området meget kritiske faglige innvendinger. NILUs arbeid viser at det er svoveldioksid (SO2) og tungmetaller som gir forurensningsproblemer i grenseområdene, ikke nitrogenoksider (NOx).
20.12.2012
DeodorantHar du noensinne tenkt på hva som egentlig skjer med alt av deodoranter og kremer og sminke som vi smører på oss? Forsvinner det bare? Eller kanskje ikke? Ny forskning har for første gang målt sikre nivåer av to typer siloksaner i luftprøver fra Arktis. Kildene er områder mye lenger sør, noe som vekker bekymring.