Nyhetsarkiv

22.11.2018
Zeppelinobservatoriet på Svalbard. Foto: Markus Fiebig / NILUOgså i 2017 setter alle de viktigste klimagassene NILU – Norsk institutt for luftforskning måler på Svalbard og i Aust-Agder nye rekorder. Både CO2, metan og lystgass fortsetter å øke både i Sør-Norge og på Svalbard, og CO2 ser nå ut til å ha krysset «den magiske grensa» på 400 ppm for godt her i nord. Det er ingen tegn til verken reduksjon eller utflating i denne trenden.

Les hele saken
31.05.2018
Klassifiseringene fører til bedre deling av klimadata på tvers av det europeiske nettverket for klimagass­overvåkning.
09.02.2018
I januar slo 24 institusjoner fra 9 land seg formelt sammen i et ekstraordinært initiativ for langsiktig forskningssamarbeid - Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS).
21.12.2017
I 2016 nådde konsentrasjonen av metan et nytt rekordnivå i atmosfæren. Samtidig fortsetter CO2 å stige – som forventet, ifølge atmosfæreforskerne på NILU.
24.05.2017
9. og 10. mai 2017: Mens klimaforhandlere fra nesten 200 land møttes i Bonn for å utarbeide en "regelbok" for å iverksette Paris-avtalen, samlet over 30 forskere seg i Oslo for å diskutere hvordan man skal bygge et observasjonssystem som kan overvåke nasjonenes løfter om å kutte drivhusgassutslipp.
25.10.2016
Faksimile fra WHO Greenhouse gas bulletinGlobale observasjoner viser nye rekorder for gjennomsnittlige utslipp av både CO2 og metan (CH4) i 2015. CO2 har passert 400 ppm (deler per million) i årlig gjennomsnitt ifølge WMO Greenhouse Gas Bulletin.
05.06.2013
Zeppelinstasjonen i Ny-Ålesund, Svalbard;  title=CO2-nivået på Svalbard lå over 400 ppm i de fem første månedene av 2013. Dette er rekordhøyt og i samsvar med målingene fra Mauna Loa-observatoriet på Hawaii, hvor det ble målt mer enn 400 ppm som timesgjennomsnitt for tre uker siden. 400 ppm CO2 er grensen som er indikert av FNs klimapanel for å nå togradersmålet med en rimelig sannsynlighet. Mauna Loa-målingen har vakt stor internasjonal oppmerksomhet.

Seniorforsker Cathrine Lund Myhre ved NILU vil presentere helt ferske tall fra 2013 på CIENS-konferansen Outpaced by climate change – New climate action onsdag 6. juni. Se programmet her (pdf)

29.08.2012
Zeppelinobservatoriet på Svalbard. Foto: NILUCO2-verdiene som ble målt på Svalbard i april 2012 lå høyere enn det som noensinne er blitt målt i Norge.

Verdier over 400 ppm er en spesiell milepæl som vil gi konsekvenser for det internasjonale togradersmålet.
27.06.2012
NILUs målestasjon på Zeppelinfjellet, SvalbardArtikkel fra NILUs årsmagasin: Den gode nyheten: De fleste POPer i arktis har vist synkende trender siden 1990-tallet. Den dårlige nyheten: Effektene av klimaendringer kan svekke denne utviklingen.
22.02.2012
NILUs bidrag til polarforskningen er viktig, viser en ny rapport fra NIFU. Den rangerer NILU på topp blant norske forskningsinstitusjoner når det gjelder vitenskapelige siteringer.