Avdeling for atmosfære og klima (ATMOS)

For å begrense luftforurensning og klimaendringer, er det avgjørende med en god forståelse av hvordan atmosfærens kjemiske og fysiske egenskaper blir påvirket av utslipp, naturlige og menneskeskapte.

Atmosfære- og klimaavdelingen arbeider med luftforurensninger på regionalt (europeisk) og globalt plan, klimagasser- og drivere, transport av vulkananske, Ozonlaget og UV. Avdelingen driver også utstrakt internasjonalt samarbeid og er datasenter for en rekke måle- og forskningsprogrammer.

 

Ansatte i ATMOS

Forskningsdirektør

Kjetil Tørseth

Kjetil Tørseth

Telefon: 63 89 81 58
Mobil: 901 46 563
E-post: kt@nilu.no