Avdeling for by og industri (INBY)

NILU har siden instituttet ble etablert, forsket på problematikken rundt lokal og regional luftforurensning.

Forskningen ved avdeling for by- og industri dekker alt fra utvikling av forvaltningssystemer for luftkvalitet i storbyer, til systemer som setter klimagassutslipp og lokal luftforurensning i sammenheng.

Avdelingen er sentral i overvåkning og forskning på industriutslipp, herunder bruk av aminer i CO2-fangst, og har opparbeidet seg en betydelig ekspertise i vurderingen av hvordan luftforurensning – ute og inne – påvirker våre kulturminner.

 

Ansatte i INBY

Forskningsdirektør

Default image

Britt Ann K. Høiskar

Telefon: 63 89 80 33
Mobil:N/A
E-post: bah@nilu.no