Miljøeffekter og bærekraft (IMPACT)

Avdeling for miljøeffekter og bærekraft – IMPACT er hovedsakelig opptatt med eksponerings- og effektstudier, kost/nytte-analyser og sosioøkonomiske studier av virkninger av forurensning i miljøet. Det legges spesiell vekt på prosjekter som fokuserer på Europas kystsoner.

 

Ansatte i IMPACT

Forskningsdirektør

Cristina Guerreiro

Cristina Guerreiro 

Telefon: 63 89 80 57
Mobil: 414 18 487
E-post: cbg@nilu.no