Avdeling for miljøkjemi (MILK)

NILU har i en årrekke hatt miljøkjemi som et av sine viktige forskningsfelt. Avdelingen Miljøkjemi har fokus på miljøgifter og polare problemstillinger, og arbeider med forskning og sporanalyser innen organisk og uorganisk miljøkjemi. Avdelingen disponerer en omfattende og meget avansert instrumentpark som er spesialtilpasset avdelingens behov. Instrumentene er fordelt på to laboratorier, et ved hovedkontoret på Kjeller og et lokalisert ved NILU i Framsenteret i Tromsø.

Miljøkjemi har hovedfokus på å studere nye og etablerte miljøgifter i hele miljøet. Dette fører til at avdelingen har kompetanse på alle typer miljøprøver fra luft, vann og sedimenter til biologisk materiale. Prøvene er del av avdelingens og instituttets forskning eller del av oppdrag for myndigheter og private oppdragsgivere.

MILKs forskning fokuseres i hovedsak på:

  • Studier av nye miljøgifter i miljøet
  • Studier av spredning av miljøgifter i miljøet
  • Utvikling av spesialtilpassede kjemiske analysemetoder
  • Utvikling av prøvetakingsmetoder

I de senere år har instituttet utvidet miljøkjemi-arbeidet til å inkludere beregninger/modelleringer og studier av effekter.

Ta kontakt for mer informasjon om våre oppdragsanalyser

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument

 

Ansatte i MILK (Kjeller og Tromsø)

Forskningsdirektør

Aasmund Fahre Vik

Aasmund Fahre Vik

Telefon: +47 63 89 81 78
Mobil: +47 
E-post: afv@nilu.no