Innovasjonsavdelingen

NILUs innovasjonsavdeling ivaretar NILUs langsiktige mål om å sikre at forskningen ved instituttet skal ha størst mulig nytteverdi. Samtidig skal inntektene fra kommersialiseringen sikre økonomisk fundament for fremtidig forskning.

Det primære målet for Innovasjon er å tilgjengeliggjøre resultater fra NILUs forskning, og når det er mulig, skape en kommersiell utvikling av resultatene.

I tillegg har Innovasjonsavdelingen som mål å utvikle egne kommersielle prosjekter, ved å dra nytte av den brede ekspertisen som finnes på NILU.

Dette er innovasjonsavdelingens seneste kommersialiseringer:

PortsEYE AS - høsten 2011
Nicarnica Aviation AS - 2010
Comet Biotech AS - 2010
Nicarnica AS - 2009


Innovasjonsavdelingen samarbeider også nært med datterselskapet Innovation nilu AS om markedsføring og videreutvikling av teknologi, og utgjør slik et bindeledd mellom forskningen og kommersielle applikasjoner.

Les mer om Innovation nilu AS.

 

Ansatte i innovasjonsavdelingen

Innovasjonsdirektør

Pål Midtlien Danielsen

Telefon: 63 89 80 58
Mobil: 400 19 294
E-post: pmd@nilu.no