NILUs bibliotek


NILUs bibliotek er et fagbibliotek innen fagområdene luftforurensning, meteorologi og kjemi.

Samlingen består av ca. 16 000 bøker og 6 000 NILU-rapporter. I 2011 abonnerte biblioteket på ca. 150 trykte tidsskrifter og ansatte har tilgang til mer enn 3600 elektroniske tidsskrifter via bl.a. ScienceDirect og SpringerLink.

Eksterne brukere kan låne bøker og få kopier av tidsskriftartikler fra NILU via fag- og forskningsbibliotek eller et offentlig bibliotek. Åpent tilgjengelige NILU-rapporter kan lastes ned i pdf-format fra våre nettsider.

Rapporter kan også bestilles direkte fra biblioteket. En del rapporter må frigis av oppdragsgiver før de kan sendes. Trykte rapporter blir fakturert med kr. 150 pr. stk.

Åpningstider:

Biblioteket er åpent mellom kl. 9.00 og 15.00 hver dag.
Besøk bør avtales på forhånd.

Kontakt biblioteket:

Biblioteket kan kontaktes på e-post bibl@nilu.no, eller tlf.: +47 63 89 80 62.

NILUs publikasjoner:

Søk etter rapporter utgitt av NILU her (fra 2000 – inkludert engelske)