Ledige stillinger

Her annonseres stillinger når vi har noe ledig. Vi er også interessert i åpne søknader fra kandidater som har en relevant bakgrunn for vår virksomhet. Søknader sendes til nilu@nilu.no

NILU – Norsk institutt for luftforskning skal gjennom forskning øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter. NILU har en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt, og er innenfor utvalgte fagfelt blant de ledende fagmiljøer i verden. NILU har 175 ansatte fra 22 nasjoner (2015).

Har du lyst til å jobbe med måling av luftkvalitet og klimagasser? NILU har en ledig stilling som ingeniør i avdeling for måle- og instrumentteknologi (MIT).

Søknadsfrist: 17.08.2018

Høy prosjektaktivitet gjør at NILU søker etter en dyktig og erfaren økonom til vår økonomiavdeling. Avdelingen har 5 ansatte.

Søknadsfrist: 20. juni