NILUs laboratorier

Kvinne analyserer prøver i et laboratium

NILUs akkrediterte kjemiske laboratorier er blant de fremste i Europa. Vi er i front innen forskning, identifisering og konsekvensanalyse av nye miljøgifter og andre stoffer som truer miljø og helse.

Med avansert analyseutstyr, blant annet flere høyoppløselige massespektrometre, utfører vi svært nøyaktige målinger av både organiske og uorganiske forurensninger.

Helseeffektlaboratoriet

Ved helseeffektlaboratoriet forsker NILU på de effekter forurensning, klimaendringer og nye materialer har på mennesker og dyr. Dette laboratoriet kompletterer sirkelen av overvåking, modellering, analyse, evaluering og effektstudier ved NILU.

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument