NILUs selskaper (Innovation nilu)

Innovation nilu AS er et holdingselskap for NILUs ulike kommersielle interesser og datterselskaper. Innovation nilu AS har også rettigheter til alle NILU-utviklede produkter, utstyr og hardwareløsninger. Selskapet het NILU Innovation fram til 11.02.2013.

Innovation nilu AS er delt inn i to områder: Products division som markedsfører og selger hardware, og Ventures division som forvalter andeler i datterselskapene. Ventures division er ansvarlig for aksjene i NILUs datterselskaper og for å vurdere eventuelle kommersielle spin-off muligheter.

Selskaper helt eller delvis eid gjennom NILUs heleide datterselskap Innovation nilu AS:

Portseye

Portseye tilbyr produkter og tjenester for lokal luftkvalitet og klimaovervåking innen maritim og industriell sektor.

WEAG AS

WAG AS har som formål å bringe forsknings- og utviklingsresultater til kommersiell anvendelse. Selskapet er eid av instituttene NILU - Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norges Geotekniske Institutt (NGI).

NILU Polska

NILUs satellittkontor i Polen som arbeider med overvåkning av luftkvalitet og utslippsreduksjon.

uMoya NILU

Konsulentselskap for luftkvalitet i Durban, Sør-Afrika.