NILUs styre pr 1. juli 2018

Styreleder:

  • Dagfinn Myhre, Telenor research

Styremedlemmer:

  • Brit Lisa Skjelkvåle, Institutt for Geofag, UiO
  • Jonas Vevatne, Statsbygg
  • Per Morten Johansen, Omsorgsbygg Oslo KF
  • Camilla Røsjø, Nofima

Ansatterepresentanter:

  • Mona Johnsrud
  • Hilde Thelle Uggerud

Oppdatert pr 2. juli 2018