Bestemmelse av PFAS-er

NILU tilbyr analyser for bestemmelse av PFAS – per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS-er) i ulike prøvetyper.

PFAS-er har blitt produsert industrielt i flere tiår. Tilstedeværelsen av PFAS i miljøet ble bekreftet allerede i 1970 tallet, men det var da ikke tilfredsstillende metoder for bestemmelse av stoffene.

Den meste velkjente PFAS-en er PFOS, denne forbindelsen har fått mye oppmerksomhet fordi stoffet ble påvist i høye konsentrasjoner i blodprøver fra mennesker, samt i marine pattedyr fra avsidesliggende områder. I 2004 utviklet NILU en metode for bestemmelse av disse stoffene og har siden gjennomført en rekke analyser av ulike prøvetyper for mange av disse forbindelsene.

Det benyttes væskekromatografi med et massespektrometer som detektor ved bestemmelse av PFAS-er.

NILU kan tilby bestemmelse av blant annet følgende per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS-er):

FOSA
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFOS
PFNS
PFDS
PFBA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA
PFDoDA
PFTrDA
PFTeDA

Fluortelomer alkoholer (FTOHs) og FOSEs/FOSAs

Kan også tilby flere

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument