Flere tjenester ved NILUs helseeffektlaboratorium

Toksisitetstesting for å vurdere helseeffekter av substanser på mennesker har tradisjonelt vært uført på dyr. Ut ifra etiske hensyn, har bruken av laboratoriedyr blitt drastisk redusert. I samsvar med dette leverer Helseeffektlaboratoriet en rekke in vitro toksisitetstester for human risikovurdering.

Laboratoriet er GLP sertifisert, og utfører validerte, kostnadseffektive, automatiserte analyser i henhold til OECD testretningslinjer for cytotoksisitet og gentoksisitetstesting.

Vi  tilbyr
  • Rådgivning for drift av en GLP-lab, samt utvikling av GLP kvalitetssystem
  • Kvantifisering og tolkning av testresultater fra andre laboratorier, blant annet analyse av Comet Assay og mikronuklei
  • Konfokalmikroskop med høyoppløselige bilder av celler, samt online måling av cellulært opptak av for eksempel nanopartikler
  • Laboratoriet har topp ekspertise innenfor området nanomaterialer og nanotoksikologi.
  • Laboratoriet er utstyrt for å kunne avdekke effekter av nanomaterialer.
  • Nanosightinstrumentet kan brukes for karakterisering av nanopartikler, kan måle tilstedeværelse, konsentrasjon og stabilitet i løsning, og størrelsesfordeling av nanomaterialer i løsning.
  • Laboratoriet deltar i en rekke forskningsprosjekter nasjonalt så vel som internasjonalt (f.eks. EU FP7, Horizon 2020, EuroNanoMed II, EEA Grants), spesielt innenfor in vitro toksikologi, gentoksisitet, miljøforurensning, nanomaterialer og nanopartikler, og er tilgjengelig for nye samarbeidsprosjekter.

Kontakt helseeffektlaboratoriet

Generell informasjon:

Svein Knudsen, Tel.: +47 63 89 80 84; Email: sk@nilu.no

Tekniske spørsmål:

Maria Dusinska, Tel.: +47 63 89 81 57; Email: mdu@nilu.no

Produkter, pristilbud og informasjon:

Elise Rundén Pran, Tel. +47 63 89 82 37; Email: erp@nilu.no

Elise Rundén Pran, Tel. +47 63 89 82 37; Email: erp@nilu.no

Telefon:

+47 63 89 80 00 (Mandag - fredag 9:00 - 16:00)

Helseeffektlaboratoriet - brosjyre (pdf - kun engelsk)