Helseeffektlaboratoriets testbatteri:


Cytotoksisitetstester:

Cytotoksisitetstester kan brukes for å undersøke akutt, subkronisk eller kronisk toksisitet, og resultatverdiene brukes for å  vurdere risiko for helseskader. Vi gjennomfører et bredt spekter av validerte tester som inkluderer:
 • Plating Efficiency

  (celleoverlevelse ved dannelse av kolonier, OECD testretningslinje 476)
 • Trypan Blue Exclusion Assay

  (tap av membranintegritet)
 • Relative Growth Activity

  (celleproliferasjonsanalyse)
 • Cell Proliferation Assay

  (cellevekst og celledeling)


Gentoksisitetstester:

Comet Assay (DNA-skade)

Comet Assay kan anvendes for å avdekke DNA-skade (brudd på en
DNA-tråd eller oksiderte DNA-baser). DNA-skade er første indikasjon på
gentoksisitet, som kan forårsake mutasjoner og kreft.

DNA-oksidering kan også være en markør for andre sykdommer som f.eks. hjerte- og karsykdommer eller nevrodegenerative lidelser.

Mammalske genmutasjonstester

DNA-skade manifesterer seg som en mutasjon hvis skaden ikke repareres. Mutagene stoffer kan således forårsake permanente forandringer i det genetiske arvestoffet (DNA).

Mutagenitet er et viktig toksikologisk endepunkt siden det refererer til kjemikalier som kan være potensielt kreftfremkallende.

Vi utfører in vitro HPRT mutasjonstest og Mouse Lymphomatest (OECD testretningslinje 476) for analyse av mutagenitet.

Mammalsk Mikronukleustest (Kromosomskade)

Mammalsk mikronukleustest (OECD testretningslinje 487) brukes for å avdekke kromosommutasjoner, i kontrast til genmutasjonstest som avdekker mutasjoner i individuelle gener. Mikronukleustest anvendes også for å finne klastogener og aneugener.


Celletransformasjonsassay (Biomarkør for kreft)

Celletransformasjonstester avslører både gentoksiske og ikke-gentoksiske kreftfremkallende stoffer ved hjelp av morfologisk transformasjon som endepunkt.

Transformerte celler med ukontrollert cellevekst danner kolonier, eller foci, som telles.

Kontakt helseeffektlaboratoriet

Generell informasjon:

Svein Knudsen, Tel.: +47 63 89 80 84; Email: sk@nilu.no

Tekniske spørsmål:

Maria Dusinska, Tel.: +47 63 89 81 57; Email: mdu@nilu.no

Produkter, pristilbud og informasjon:

Elise Rundén Pran, Tel. +47 63 89 82 37; Email: erp@nilu.no

Elise Rundén Pran, Tel. +47 63 89 82 37; Email: erp@nilu.no

Telefon:

+47 63 89 80 00 (Mandag - fredag 9:00 - 16:00)

Helseeffektlaboratoriet - brosjyre (pdf - kun engelsk)