Datapresentasjon

Vi tilbyr sammenligningsverktøy, verktøy for dataeksport, rapportgenerering (pdf) og interaktive flashapplikasjoner for å få dine data på Internett og formatere dem på en måte som gir mening for deg.

Etter 20 år med utvikling av applikasjoner for å visualisere data, vet vi hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Vi vet hvordan du får mest mulig ut av dataene og hvordan å designe brukergrensesnitt som er enkle, intuitive, men samtidig kraftige. Å få data ut av et system er like viktig som å få data inn.

Kontakt

For mer informasjon kontakt oss på: DevelopmentServices@nilu.no

Datapresentasjonssystemer

NILU har utviklet systemer for datapresentasjon for mange land. Noen av de største prosjektene er:

Norge: Lufkvalitet.info
Norge: Pollenvarslingent
Kypros: Air Quality in Cyprus