Informasjons- og databasetjenester

NILU var en av de første miljøorganisasjonene til å forske på atmosfæren og klimaendringer. I tillegg til dette har NILU også en lang tradisjon for utvikling av programvare.

I over 40 år har NILU levert tjenester innen datastyring til mange internasjonale organisasjoner og prosjekter. NILU har utviklet en kompetanse på datavarehus, programvareutvikling og maskinvaredesign som går langt utover typiske forskningsinstitutter.