Bestemmelse av dioksiner og non orto PCBer

NILU tilbyr analyse for bestemmelse av dioksiner i miljøprøver.

Dioksiner er en samlebetegnelse på en stor gruppe klorholdige, tungt nedbrytbare miljøgifter.

NILU har erfaring med bestemmelser av dioksiner helt tilbake til 1980-tallet, og analyserer svært mange miljøprøver i løpet av året for denne gruppen.

NILU bestemmer i dag en mengde miljøprøver med hensyn på dioksiner for en rekke ulike oppdragsgivere. Analyse, karakterisering og målinger foregår ved hjelp av høyoppløsende gass- og massespektrometriske detektorer.

NILU kan tilby bestemmelse av følgende dioksiner og dioksinlignende PCBer:

2378-TCDD  
12378-PeCDD  
123478-HxCDD  
123678-HxCDD  
123789-HxCDD  
1234678-HpCDD  
OCDD  
2378-TCDF  
12378/12348-PeCDF  
23478-PeCDF  
123478/123479-HxCDF  
123678-HxCDF  
123789-HxCDF  
234678-HxCDF  
1234678-HpCDF  
1234789-HpCDF  
OCDF  
33'44'-TeCB  (PCB-77)  
344'5-TeCB  (PCB-81)  
33'44'5-PeCB (PCB-126)
33'44'55'-HxCB  (PCB-169)

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument