Bestemmelse av klorerte pesticider

NILU tilbyr analyser for bestemmelse av følgende klorerte pesticider:

a-HCH
b-HCH
g-HCH
o,p'-DDE
p,p'-DDE
o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDT
p,p'-DDT
Dieldrin
Aldrin
Isodrin
Endrin
Heptachlor-exo-epoxide
Heptachlor-endo-epoxide
trans-Chlordane
cis-Chlordane
Oxy-chlordane
Chlordene
Heptachlor
trans-Nonachlor
cis-Nonachlor
Endosulfan-I
HCB
Trifluralin
Mirex
Tox-26 *
Tox-32 *
Tox-40 + Tox-41 *
Tox-42a *
Tox-44 *
Tox-50 *
Tox-62 *

* = ikke akkrediterteAkkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument